PdP_ritual.jpg

Rituaalit uusiksi? Organisaatiokulttuuri muuttuu konkreettisin askelin

Moni johtaja ja esimies kamppailee organisaatiokulttuurin muutostarpeen parissa. Toimintaympäristö muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Vanhoista toimintatavoista olisi päästävä eroon ja omaksuttava uusia. Tiedossa on, että kulttuurin muutos on paitsi abstrakti myös valtavan laaja asia. Ei ole tarjolla universaalia ohjetta siihen, mistä aloittaa ja mitä tehdä sen jälkeen. Ei ole edes yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää oikeanlaiselle organisaatiokulttuurille.

Perinteisesti olemme arvostaneet kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka lähtee kulttuurin näkymättömien elementtien, kuten arvojen, uskomusten ja oletusten, pohtimisesta. Niiden muuttaminen on tunnetusti hidasta ja haastavaa. Ehkä olisikin paikallaan ottaa kokeileva ote ja tarttua nopeasti konkreettisiin asioihin? Sellaisia ovat esimerkiksi organisaation rituaalit.

 

Rituaalit rakentavat ja ilmentävät kulttuuria

Rituaalit ovat vakiintuneita, tietyssä tilanteessa samanlaisina toistuvia toimintatapoja. Ne ovat ihmisille ominaisia kulttuurista riippumatta. Meistä jokainen on oppinut lapsesta lähtien erilaisia rituaaleja kättelystä syntymäpäivien viettoon. Uskonnollisia tai hengellisiä rituaaleja on tavattu lähes kaikissa kulttuureissa. Myös jokaisessa organisaatiossa on omat rituaalinsa, oli kyse sitten aamukahveista, tiimipalavereista tai joulutervehdysten lähettämisestä. Osa rituaaleista liittyy erityisiin hetkiin tai siirtymävaiheisiin: uudet työntekijät otetaan vastaan, organisaatiosta pois lähteviä muistetaan.

http://www.ritualdesignlab.org/about-ritual-design/

Ritual Design Lab visualisoi rituaalien ja designin kohtaamisen hedelmällisenä maaperänä organisaatioiden kehittämisessä.

Rituaalit ovat voimakkaita organisaatiokulttuurin ilmentäjiä ja rakentajia. Usein ne helpottavat arjen sujumista ja tavoitteiden saavuttamista, mutta ennen kaikkea ne heijastavat ja vahvistavat organisaation arvoja. Rituaaleissa on vuorovaikutuksen, ihmisten aktiivisen osallistumisen ja toiston tuomaa voimaa. Tämä kaikki jää kuitenkin helposti huomaamatta. Koemme nimittäin monet arjen rituaalit niin itsestäänselvyyksinä, että emme juuri pohdi tai kyseenalaista niiden olemassaoloa tai luonnetta, vaikka pitäisi.

Organisaatioissa monia tilanteita lähestytään puuduttavien ohjeiden ja prosessien näkökulmasta. Alihyödynnetyksi jää mahdollisuus yllättää, inspiroida, uskaltaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Rituaalihan ei ole sama asia kuin rutiini. Rituaaleihin liittyy tietoinen ja tarkoituksellinen toiminta, tietynlainen tarinan kaari ja yhteisölle tai sen jäsenille ominaisia merkityksiä. Parhaimmillaan rituaaleja odotetaan innolla. Laulaakohan joku Southwest Airlinesin lentohenkilökunnan jäsenistä tällä lennolla? Dropboxin tuleva työntekijä osaa jo kenties odottaa kotiin toimitettua kuppikakkua kauniissa rasiassa. Ele sopii hyvin organisaatioon, jonka yksi viidestä arvosta on iloinen kuva kuppikakusta ilman sen kummempia sanallisia selityksiä. On selvää, että samalla rituaalilla ei olisi vastaavaa merkitystä toisessa organisaatiossa.

 

Rituaalit muuttuvat arvoja helpommin

Rituaalien muuttaminen on parhaimmillaan ihmislähtöinen ja innostava tapa vaikuttaa organisaatiokulttuuriin ja -identiteettiin. Kun esimerkiksi uusien arvojen omaksumista on vaikea aukottomasti edistää ja mitata, erilaisia rituaaleja voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön huomattavasti helpommin. Tehtyjen tutkimusten perusteella tiedämme, että tehokkaimpia muutoksen ajureita ovat rituaalit, jotka ovat yllättäviä ja erilaisia, mutta eivät kuitenkaan pelottavan outoja. Usein rituaaleihin liittyy piirteitä, jotka ovat ulkopuolisen silmin epärationaalisia tai eivät palvele mitään tarkoitusta. Niihin liittyy symboliikkaa ja merkityksiä, jotka eivät ole toimialalle tyypillisiä tai aukene kenelle tahansa – ja juuri se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja rituaalien voimaa.

Kaikissa organisaatioissa on rituaaleja, mutta niiden merkityksellisyys henkilöstön, asiakkaiden tai sidosryhmien näkökulmasta vaihtelee. Varsinkin muutostilanteessa organisaation rituaaleja tulisi tarkastella kriittisin silmin, toistuvathan ne kerrasta toiseen. Puoltavatko vanhat rituaalit yhä paikkaansa? Entä uudet, ratkaisevatko ne jonkun ongelman? Kuvastavatko ne, keitä haluamme olla? Entä erottavatko ne meidät muista toimijoista? Vastaavatko ne tavoitteitamme? Kannustavatko ja ohjaavatko ne esimerkiksi luovaan ajatteluun, erilaisten näkökulmien esiin tuomiseen tai vaikkapa tiimin jäsenten välisen luottamuksen vahvistamiseen? Ja toisaalta, puuttuuko meiltä rituaaleja, joille olisi tarvetta?

Rituaaleissa on voimaa. Niitä voi kehittää yhdessä, ja jo suunnitteluvaihe voi olla yhteisöllisyyttä rakentava ja inspiroiva. Design-ajattelu on tähän tarkoitukseen erinomainen työkalu. Siitä lisää myöhemmin.

 

Lisää tietoa design-ajattelun hyödyntämisestä organisaation kehittämisessä ja strategiatyössä karttuu monitieteisessä Design+ tutkimushankkeessamme.

Hanna MaulaRituaalit uusiksi? Organisaatiokulttuuri muuttuu konkreettisin askelin
Share this post